Benvinguts // Welcome!

Hola a tots,

doncs sí, al final m'he decidit i he obert un blog perquè aneu seguint el meu treball fotogràfic. Espero que us agradi!

Hello to everybody,

finally I have decided to create a blog to follow my photo work. Hope you like it!

18/2/14

ARENA Y MAR/ SAND AND SEA
 
 
Las huellas de un paseante se deshacen con el paso del agua en la arena. Sin darme cuenta voy pisando las pequeñas conchas de almejas y mejillones. Es como un manto blanco en un fondo amarillo. En la orilla dibujan el camino de las olas que las han hecho llegar a la arena. De mientras un ave migratoria va comiendo encima de una roca pequeños moluscos. Detalles, en el fondo, que si no paras a mirarlos se pasan de largo. Obsérvalos, es un regalo que la naturaleza nos da.
 
Les emprentes d'algú que ha passejat per allà es desfan amb el pas de l'aigua a la sorra. Sense adonar-me'n vaig trepitjant les petites petxines de cloïses i musclos. Fan un mantell blanc en un fons groc. A la vorera es dibuixen el camí de les onades que les han fet arribar a la sorra. De mentres un au migratòria va menjant a sobre d'una roca petits mol.luscs. Detalls que en el fons si no pares a mirar-los es passen de llarg. Observa'ls, és un regal que ens dóna la natura.
 
The prints from a walker are disappearing with the water passing over the sand. I have not seen that I'm stepping on little shells. There is a white cloak with a yellow background. You can see the shelles on the shore drawing the path of the waves which have helped them to arrive to the sand. Meanwhile, a migratory bird is eating on the rock some shells. These are details that if you do not stop and take care of them, they pass away. Look at them, it is a gift from the nature.
 
 
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario